Presentació:

Un grup d’amics aficionats a les motos, als viatges, als Rallis, a l’aventura ens hem unit i hem volgut compartir la nostre afició organitzant unes rutes on volem que els participants gaudeixin de la moto, de la carretera, de l’entorn i trobin una mica d’aventura en un format similar als Rallis de tota la vida, fent servir un llibre de ruta (roadbook) amb informació limitada.

Des de dues organitzacions, PauTravelMoto Barcelona i Penya Motorista 100xhora, hem decidit promoure aquestes rutes per Catalunya durant l’any 2018.

Aquest reglament te la finalitat d’escriure i clarificar el funcionament basic de les Rutes NAVIREG.

 

Article 1. Denominació

1.1 El nom de les rutes, NaviReg, ve donat pels dos elements essencials del plantejament: la Navegació (amb el llibre de ruta) i la regularitat.

1.2 El repte pels participants està en la navegació (no perdre’s i seguir el més fidelment possible el llibre de ruta) i la regularitat (aconseguir apropar-se el màxim als temps que impliquen les velocitats indicades a les vinyetes del llibre de ruta).

1.3 En cap cas es tracta d’una competició de velocitat.

 

Article 2. Organització

2.1. El comitè organitzador esta composat conjuntament per les dues organitzacions:

-PauTravelMoto Barcelona SL: Empresa dedicada la lloguer de motos de viatges i l’organització de rutes en moto.

Lloc web: https:\\www.pautravelmoto.barcelona

-Penya 100 per hora: Entitat esportiva i sense ànim de lucre, afiliada a la FCM i a la FCA, col·laboradora en l’organització d’activitats relacionada amb el motociclisme i l’automobilisme.

Lloc web: http:\\www.penya100xhora.org

 

Article 3. Participants

3.1 Les rutes NaviReg es desenvolupen respectant en tot moment el Codi de la Circulació vigent i les normes del Servei Català de Trànsit.

3.2 Vehicles. La participació queda oberta a motocicletes de tot tipus i de totes les cilindrades. Tota motocicleta ha d’estar en condicions de circular legalment per les carreteres públiques. Per tant, hauran de disposar de tota la seva documentació al dia, inclosa l’assegurança obligatòria i la ITV al dia. Aquest punt es responsabilitat exclusiva de cada participant.

3.3 Conductors. Per participar com a Conductors, s’ha de posseir un permís de conduir vàlid, corresponent a la categoria del seu vehicle. Aquest punt es responsabilitat exclusiva de cada participant.

3.4. Acompanyants. Poden participar com a acompanyant totes les persones majors d’edat. En el cas de les persones menors d’edat, cal una edat mínima de 14 anys, amb autorització expressa paterna que s’ha d’entregar avanç d’iniciar la ruta.

3.5. Modalitats. A les rutes hi ha tres modalitats de participació:

-Turística: abans de la prova s’entrega un “track gps” als participants, que l’hauran de seguir fidelment, fent les parades de reagrupament que indiqui l’organització.

-Navegació: abans de la prova s’entrega un llibre de ruta amb indicacions limitades, que l’hauran de seguir fidelment de manera individual, fent les parades de reagrupament que indiqui l’organització.

-Regularitat: abans de la prova s’entrega un llibre de ruta amb indicacions limitades, que l’hauran de seguir fidelment de manera individual seguint el ritme indicat, fent les parades de reagrupament que indiqui l’organització.

 

Article 4. Modalitat de participació turística

4.1 Recorregut aproximat entre 175-225 kms.

4.2 Abans de la sortida, uns 15 minuts abans, s’entregarà el recorregut en els formats de track gps i google maps.

4.3 Els participants hauran de seguir la ruta fidelment, fent les parades de reagrupament que indiqui l’organització.

 

Article 5. Modalitat de participació Navegació

5.1 Recorregut aproximat entre 175-225 kms.

5.2 Abans de la sortida, uns 30 minuts abans, s’entregarà un llibre de ruta amb informació limitada sobre el recorregut.

5.3 Els participants hauran de seguir el llibre de ruta fidelment, fent les parades de reagrupament que indiqui l’organització.

5.4 En la modalitat de participació Navegació es pot participar de dues maneres (sempre qui hi hagi un mínim de 5 participants en cada grup):

-Individualment, en la que el conductor de la moto és el responsable del seguiment del llibre de ruta, tingui o no acompanyant a la moto

-En parella, DUO, en la que l’acompanyant a la mateixa moto col·labora amb el conductor en el seguiment del llibre de ruta.

 

Article 6. Modalitat de participació Regularitat

6.1 Recorregut aproximat entre 275-325 kms.

6.2 Abans de la sortida, uns 30 minuts abans, s’entregarà un llibre de ruta amb informació limitada sobre el recorregut.

6.3 El llibre de ruta entregat conté segments de regularitat en el que els participants tenen indicades velocitats mitjanes a les vinyetes, que hauran d’intentar complir el més fidelment possible.

6.4 En la modalitat de participació Regularitat es pot participar de tres maneres (sempre qui hi hagi un mínim de 5 participants en cada grup):

-Regularitat Individual, amb motocicletes amb menys de 25 anys des de la data de matriculació, en la que el conductor de la moto és el responsable del seguiment del llibre de ruta i dels promitjos, tingui o no acompanyant a la moto

-Regularitat DUO, amb qualsevol tipus de motocicleta, en la que l’acompanyant a la mateixa moto col·labora amb el conductor en el seguiment del llibre de ruta i els promitjos.

-Regularitat Clàssiques, amb motocicletes amb 25 anys o més de la seva matriculació.

 

Article 7. Realització de challenges dintre de les rutes NaviReg

7.1 Es permet l’organització d’altres classificacions dins la NaviReg per Marques, Clubs o Empreses previ acord amb la organització.

Article 8. Calendari 2018

  • 15/04/2018 – Penedès
  • 03/06/2018 – Osona
  • 30/09/2018 – Conca de Barberà
  • 25/11/2018 – Maresme

Totes elles són proves independents.

Article 9. La Ruta

Tots els participants han de seguir la seva ruta, poden haver diferencies de ruta entre les diferents categories.

La Ruta esta composta per “SEGMENTS”, en el cas de les categories de Navegació i Turisme els segments son utilitzats per seguir un ordre de pas de les motocicletes i alhora posar els compta kilòmetres a zero i evitar diferencies entre motocicletes.

Categoria de Regularitat aquesta esta composta per segments de enllaç i segments de regularitat.

En totes les categories al arribar al fi d’un segment s’ha d’entrar al control de pas o horari i esperar les indicacions del control de sortida per continuar la ruta.

 

Article 10. Desenvolupament de les rutes

10.0 – El Roadbook serà entregat 1 hora avanç de la sortida de la classe corresponent.

10.1 – Identificació, a l’arribada al parc de sortida s’entregarà la identificació corresponent a la classe i numero corresponent.

10.2 – Parc de sortida, es prepararà un parc ordenat per l’ordre de sortida per i identificat amb els números corresponents.

10.4 – Tots els inicis de segment pot haver-hi un control de sortida. La sortida serà unitària.

10.4 – En les classes de Regularitat i Navegació les sortides dels participants es donaran entre 30 i 120 segons depenent del numero d’inscrits.

10.5 – A la classe Turisme les sortides dels participants seran màxim de 4 participants per minut.

10.6 – L’ordre de sortida serà el següent: Classe Regularitat, Classe Navegació, Classe Turisme. (pendent de confirmació)

10.7 Sistema control velocitat mitjana

 

Article 11. Inscripció

11.0 – Es limita el màxim de participants a 200.

11.1 – Drets d’Inscripció

11.2 – Que inclou la inscripció

 

Article 12. Puntuacions i reconeixements

PENDENT

 

Article 13. Reclamacions

Totes aquelles normes o obligacions seran tractades en els reglaments particulars de cada prova, i en el seu cas per la organització de l’esdeveniment qui haurà de dictaminar sobre la consulta, al·legació o reclamació de cadascun dels conflictes que es puguin originar.